L’any 2014 es van obrir les portes del Centre Ocupacional Paideia al carrer Mejía Lequerica al Districte de Les Corts. Era un centre amb capacitat per a 48 usuaris que neix per donar respostes de futur a les necessitats dels alumnes que han acabat l’etapa escolar.

El maig de 2017 la Fundació va adquirir un local al carrer Floridablanca del barri de Sant Antoni, al Districte de l’Eixample de Barcelona, després que l’espai del Centre Ocupacional Paideia, situat a Les Corts, quedés petit.

El 21 de novembre de 2018 es va obrir el Nou Centre Ocupacional Paideia on es podrà ampliar el servei fins, aproximadament, 90 usuaris.

L’equip del centre està format per educadors socials, psicòlegs, treballadors socials, monitors i persones voluntàries. Entre tots els professionals s’ofereix una atenció global i personalitzada a cada usuari del taller.

Què fem?

El Centre Ocupacional Paideia organitza les seves activitats en dos grans blocs que comparteixen objectius i metodologies, quant a l’adaptació de les pròpies capacitats a la realització de la tasca o treball en equip, valorant la pròpia aportació individual a la feina col·lectiva.

  •  Teràpia Ocupacional: agrupa les tasques laborals i manipulatives que volen potenciar l’autonomia personal. Les activitats se centren en l’elaboració artesanal d’articles decoratius i d’ús quotidià, a partir de la creativitat i l’experimentació amb materials i tècniques diverses. Els productes resultants són fruit d’encàrrecs d’empreses alienes al centre, o d’elaboració i producció pròpies que es posen a la venda per autofinançar el Taller.
  • Ajustament Personal: recull les tasques formatives i d’hàbits personals englobades en grans àrees temàtiques com son les llengües, les matemàtiques o el desenvolupament físic i psicosocial. Tenint sempre en compte, l’aspecte diferencial, tot el que es treballa en aquest apartat es fa des d’un vessant molt pràctic i quotidià.

A més a més, s’ofereixen serveis complementaris dins l’horari d’atenció directa com són fisioteràpia grupal, participació en l’equip d’hoquei, servei de menjador, atenció psicològica, assistència social, servei de transport, etc.

Visita la nostra web CO Paideia