Des de la Fundació s’organitzen activitats de Respir i Lleure, per a joves i adults amb discapacitat, amb l’objectiu de compartir i fomentar la relació entre iguals i/o amb d’altres persones sense discapacitat, a través d’activitats lúdiques.

Aquestes iniciatives també promouen i proporcionen a les famílies un espai de descans, de conciliació de la vida personal, laboral, familiar i social.