Escola Especial Paideia

La Fundació 1957 col·labora estretament amb el projecte educatiu defensat per l’Escola Paideia i és propietària de l’edifici on es realitza l’activitat escolar. Ambdues comparteixen l’objectiu de garantir un ensenyament de qualitat i una atenció personalitzada als infants amb discapacitat per ajudar-los a desenvolupar i potenciar les seves capacitats.

La filosofia del centre és oferir en tot moment als alumnes allò que necessiten, amb una atenció individualitzada, grups flexibles en funció de la matèria a treballar i continguts que s’ajusten a les necessitats particulars de cada alumne. L’escola es concep com una institució oberta, on es defensa l’alternativa d’escolaritat compartida.

Història

L’Escola Paideia va iniciar la seva activitat en el camp de l’educació especial l’octubre de 1957 al carrer Bertran 119 de Barcelona. El centre acollia un grup reduït de nens amb discapacitat intel·lectual lleu o amb trastorns de l’àrea del llenguatge.

La directora de l’escola era Irene Gimeno Javierre, mestra i llicenciada en pedagogia i llengües clàssiques. El seu interès pel camp del desenvolupament psicomotriu la va dur, juntament amb Ester Oliveras, en esdevenir una de les pioneres en la introducció del mètode “Le Bon Départ” a l’Estat espanyol. Aquest sistema, basat en la interrelació entre el cos, el ritme i l’estructuració espacial, es va convertir en una referència indispensable en la tasca pedagògica del centre. Des d’aleshores, l’escola es va convertir en un centre difusor per fer arribar aquest mètode a la resta d’ensenyants , amb la promoció de cursos i seminaris.

El curs 1963-1964, davant la demanda creixent de places, l’escola es va traslladar al carrer Panamà 9 de Barcelona i l’any 1980 la titularitat del centre va passar a mans de l’Associació de Pares d’Alumnes. El 2013 es va iniciar la construcció de la nova Escola Paideia al barri de Les Corts, on hi té la ubicació actual des de 2015. El nou equipament és el fruit d’un projecte costós que s’ha pogut dur a terme gràcies a la perseverança de tot un gran equip humà. Famílies, mestres i direcció, han aconseguit promoure un canvi substancial en la qualitat de vida de tots els alumnes actuals i futurs. La nova escola està completament adaptada, amb espais plens de llum que permeten la mobilitat plena i una millora qualitativa en el dia a dia de l’atenció i l’educació especial.

Amb més de 60 anys d’història, l’Escola Paideia ha desenvolupat la seva activitat de forma ininterrompuda fins a l’actualitat, moment en què compta amb 180 alumnes.

COL.LEGI PAIDEIA