Tant si ets empresa com particular, el teu compromís és fonamental perquè la Fundació 1957 pro persones amb diversitat funcional, continuï garantint l’atenció especialitzada i de qualitat que ofereix. Hi ha moltes maneres de participar en els nostres projectes, algunes són:

  • Fent una aportació econòmica.
  • Patrocinant una activitat o projecte.
  • Donant productes o serveis.
  • Comprant productes solidaris del CO Paideia.
  • Organitzant una iniciativa solidària.
  • Promovent el voluntariat.
  • Implicant el teu entorn.

Fes-te Amic de la Fundació

Les quotes dels Amics de la Fundació 1957 pro persones amb diversitat funcional, són ingressos a través dels quals podem impulsar noves iniciatives i projectes. Aquests recursos fan possible donar cobertura a noves necessitats i a les ja existents del dia a dia de les persones a qui donem servei.

Per al teu coneixement, els donatius es poden deduir fiscalment. Segons la Llei 27/2014, de 27 de novembre de l’Impost sobre Societats, des de l’1 de gener del 2016 es van establir nous percentatges de deducció en funció de la base de la deducció, de l’import del donatiu i de la “fidelitat” del donant a l’entitat perceptora.

Per poder informar l’Agència Tributària de l’import de la teva quota o donatiu és imprescindible que ens facilitis el teu nom, cognoms, DNI, domicili, import del donatiu, data i mitjà de pagament. Pots enviar un e-mail a: fundacio.paideia@paideia.cat indicant com a referència “Dades fiscals de donatiu Fundació 1957”.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, t’informem que les teves dades s’incorporaran al fitxer del qual és responsable FUNDACIÓ 1957 pro persones amb diversitat funcional, i que autoritzes el seu tractament amb la finalitat de gestió de les dades dels socis i col·laboradors de la Fundació per a les donacions, així com per a l’enviament d’informació relativa al funcionament de la Fundació i per a comunicacions posteriors si no us oposeu a aquest tractament.

Les dades no seran cedides a persones físiques ni jurídiques públiques o privades sense el teu consentiment o si no ho autoritza una llei. Així mateix se us informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectifi ca- ció, cancel·lació i oposició, mitjançant petició escrita a FUNDACIÓ 1957 pro persones amb diversitat funcional, Carrer del Montnegre, 36-42, 08029 Barcelona, o al correu electrònic secretaria@fundacio1957.org