L’activitat de la Fundació es guia a partir dels següents objectius:

  •  Vetllar per la qualitat i la formació contínua del Centre Ocupacional.
  •  Millorar de manera contínua el projecte educatiu i formatiu.
  •  Fomentar l’ocupació de les persones amb discapacitat dins la societat.
  •  Reforçar els programes d’inserció laboral per transmetre i millorar la professionalitat de les persones amb discapacitat, promovent el compromís, la competència i l’autonomia.
  •  Promoure la integració social del col·lectiu a través de l’esport.
  • Garantir i fomentar el Respir i Lleure de les persones amb discapacitat i de les seves famílies.
  •  Atendre les necessitats de futur a través de la construcció d’habitatges tutelats, residències i/o llars residència.
  •  Potenciar els aspectes vinculats a la visió i la missió de la Fundació que donen un valor afegit al col·lectiu i a la societat: cooperació, solidaritat, recerca, etc.