El Patronat de la Fundació està format, majoritàriament, pels membres de la Junta de Pares de l’Escola Paideia i és l’encarregat de donar suport a les iniciatives i gestionar els recursos per poder oferir serveis de qualitat i vetllar per la inclusió social de les persones amb discapacitat.

El patronat està constituït per:

  • President: Francesc Pérez Rodríguez.
  • Vicepresident:  Josep María Matinero Garcés.  
  • Secretària: Mª Teresa Aguilà Planelles.
  • Tresorer: Juan Carlos Roca Albareda.
  • Vocal: Pere Bartrolí  Piña.
  • Vocal: Montse Filgueira Forés.
  • Vocal: Jordi Fortuny Marcos.
  • Vocal: Isabel Madrid Estrada.
  • Vocal: Montse Regalès Moreno.
  • Vocal: Leonard Sabater Torrent.

Podeu contactar amb el Patronat a través de l’ e-mail secretaria.patronat@fundacio1957.org