Dia Europeu de la Logopedia

6 de març. Dia Europeu de la Logopedia.
Professionals especialistes en prevenir, avaluar, diagnosticar i recuperar trastorns de la parla, de la comunicació, del llenguatge, així com funcions relacionades amb la respiració, la masticació o la deglució.
Gràcies per la gran tasca que feu en el vostre dia a dia.