Incloem la Diversitat…

Per a les nostres famílies, la diversitat és una qualitat que aporta riquesa.La relacionem amb la convivència sota el respecte per la varietat de persones, pensaments i creences.
Ens porta a defensar l’equitat i tenir dret a la igualtat d’oportunitats i a la no discriminació.
Avui tornem a observar la nostra societat com a corresponsables de les decisions que es promouen i avui, com ens agrada actuar, deixant de banda posicionaments polítics i pensaments egocèntrics, demanem que es RESPECTI LA DIVERSITAT en la seva totalitat.
Els Centres d’Educació Especial tornen a ser al centre de totes les mirades sense reconèixer la bona tasca que fan.El discurs demagògic de l’escola ordinària inclusiva costi el que costi, sense tenir coneixement real de que la inclusió no és únicament barrejar perfils d’alumnes diferents, així sense més, apreta i fa que les famílies tornin a sentir-se marionetes del sistema perdent el seu dret a decidir.
Així no, així no és just per a ningú.
Les famílies que escullen l’escola d’educació especial és perquè és l’únic lloc, a dia d’avui, on veuen que els seus fills i filles amb necessitats educatives especials poden ser atesos amb garanties, aules amb ràtios baixes, dos educadors/es, personal de logopèdia, fisioteràpia, pedagogia, psicologia… Tot està adaptat a les seves necessitats i equips especialitzats treballen de manera conjunta per a que creixin feliços. 
L’escola ordinària sovint no disposa dels mitjans per aconseguir aquests espais adaptats i els seus grans professionals sovint es veuen desbordats per la manca de recursos i les aules plenes d’alumnes. 
ESCOLA INCLUSIVA SÍ , però ESPECIAL TAMBÉ.És una utopia pensar que només hi pot haver una única escola per a tothom, i en el fons totes les persones ho sabem. Deixem la hipocresia de banda.
Si us plau, que les famílies puguin triar on portar els seus fills i filles i que aquests infants puguin triar on està el seu lloc.