Temps per Tu és un programa  de l’Ajuntament de Barcelona que  ofereix activitats d’oci a joves i adults amb discapacitat Intel.lectual. Al districte de les Corts s’ofereixen dos tipus d’activitats: taller d’arts escèniques i activitats d’oci.

La Fundació Paideia coordina l’activitat d’oci que es realitza quinzenalment de 16:30 a 20.00h. Aquest servei ofereix la possibilitat de participar en grup en activitats lúdiques i culturals de la ciutat de Barcelona. El punt de trobada i de finalització, és davant del Centre cívic de Can Deu (plaça de la Concòrdia, 13), on també es disposa d’una sala per poder fer tallers i altres activitats.

Els objectius que es cerquen amb aquesta activitat d’oci són:

  • Garantir el dret a l’oci i al lleure dels joves i adults discapacitats intel.lectuals
  • Facilitar la pertanyença a un grup,  fora de les activitats diàries (escola o taller).
  • Aprendre a decidir sobre el propi oci.
  • Participar i gaudir de les ofertes lúdiques de la ciutat.
  • Oferir temps personal a les famílies amb joves i adults amb discapacitat intel.lectual.

Podeu contactar amb Temps per tu a través de l’ e-mail, tempspertu@fundaciopaideia.org